จัดไฟแนนซ์รถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? บุคคลธรรมดา อาชีพต่างๆ / นิติบุคคล

เอกสารที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมสัญญาเช่าซื้อ (เอกสารจัดไฟแนนซ์) 1. สำหรับ บุคคลธรรมดา กรณี พนักงานรับเงินเดือน (พนักงานบริษัทเอกชน, ข้าราชการ, แพทย์พยาบาล, พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น) จำนวน 3 ชุด_____สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 3 ชุด_____สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด_____สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา จำนวน 1 ชุด_____สลิปเงินเดือน (เดือนสุดท้าย) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 30 วัน) จำนวน 1 ชุด_____สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน กรณี ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 3 ชุด_____สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด_____สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด_____สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา … Read more

Categories FAQ